Thermografisch onderzoek van woningen

gemeenten-klimaat-thermografie

Via een thermografisch onderzoek kan niet alleen het warmteverlies via de gevels in kaart gebracht worden. Ook warmteverliezen, die bijvoorbeeld het gevolg zijn van slecht geïsoleerde leidingen, kunnen gedetecteerd worden. IGEMO beschikt hiervoor over een thermografische camera en opgeleid personeel om dergelijke opnames te maken.

Na elk onderzoek wordt een rapport opgemaakt met de thermografische foto’s en een aantal verbeteringsvoorstellen. De gemeenten communiceren over dit aanbod via de gemeentelijke
informatiekanalen. Inwoners staan zelf in voor de kost van het onderzoek.

Contact

Leen Seynaeve
Projectmanager milieu, energie en duurzame ontwikkeling
015 28 60 21
leen.seynaeve@igemo.be