Samenaankoop gas en electriciteit voor bedrijven

gemeenten-klimaat-bedrijven

In samenwerking met haar aangesloten gemeenten organiseerde IGEMO in 2013 voor de eerste maal een groepsaankoop energie (elektriciteit en gas) voor alle bedrijven in regio Mechelen. IGEMO werd hierin bijgestaan door Zero Emission Solutions, een gespecialiseerd energieadviesbureau.

Met deze groepsaankoop werd er ingespeeld op de vrije energiemarkt die – door de energiebehoeften te
bundelen – het mogelijk maakt te onderhandelen over een betere afnameprijs met de leveranciers. Het grote voordeel voor bedrijfsleiders is dat ze amper tijd moeten vrijmaken en zelf niet de markt op moeten gaan om te onderhandelen met leveranciers. De groepsaankoop kaderde binnen de initiatieven rond bedrijvenparkmanagement en het stimuleren van duurzaam ondernemen.

In totaal schreven 128 bedrijven (276 aansluitingen) zich in voor de groepsaankoop. Zij vertegenwoordigden een verbruik van bijna 37 000 MWh. De bedrijven werden verdeeld in loten naargelang hun verbruiksprofiel.Per lot werd de leverancier gekozen met het beste prijsvoorstel. De winnende leveranciers voor elektriciteit waren Watz en Elexys. Voor gas waren dit Octa+ en Electrabel. Naast een individueel analyserapport kregen de ingeschreven bedrijven ook een op maat gemaakt contractvoorstel met een prijsvergelijking tussen hun huidige prijs en het voorstel van de goedkoopste leverancier.

Via de groepsaankoop sloten 63 bedrijven een nieuw contract af (152 aansluitingen) met een totaal jaarverbruik van 16 000 MWh. De effectief gerealiseerde besparing bedraagt gemiddeld 21 % (gas en elektriciteit), € 150 000 in totaal of gemiddeld per bedrijf € 2 380. Voornamelijk de bedrijven met een jaarlijkse meteropname en een verbruik lager dan 100 MWh elektriciteit of gas besparen tussen de 26 en 34 %. Ook de bedrijven die geen nieuw contract ondertekenden, hebben op basis van de mogelijke besparingen onderhandelingen gevoerd met hun huidige leverancier en alsnog een besparing gerealiseerd buiten de groepsaankoop.