Klimaatactieplan en klimaatneutrale organisatie

IGEMO kan een gemeente begeleiden bij de uitvoering van het gemeentelijk klimaatbeleid. Dit kan o.a. door de opmaak van een klimaatactieplan (al dan niet kaderend in de de campagne ‘klimaatneutrale organisatie’). Hiertoe maakt IGEMO een broeikasgasinventaris op voor de gemeentelijke gebouwen en activiteiten.

Via de broeikasgasinventaris wordt de uitstoot als gevolg van gebouwen, dienstverplaatsingen, woon-werkverkeer … in kaart gebracht. Op basis van deze inventaris wordt d.m.v. een participatietraject een klimaatactieplan opgesteld samen met de gemeentelijke diensten. Dit actieplan bevat maatregelen om de gemeentelijke uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.