IGEMO als territoriaal coördinator

gemeenten-klimaat-com

IGEMO werd begin 2013 door de Europese Commissie erkend als territoriaal coördinator. Een territoriaal coördinator staat in voor een strategische aansturing van het Burgemeestersconvenant.  De erkenning houdt onder andere in het bevorderen van toetreding tot het burgemeestersconvenant (ondersteuning en coördinatie) en het bevorderen van de betrokkenheid van de diverse stakeholders. IGEMO neemt het engagement om haar steden en gemeenten te ondersteunen als regionale coördinator van het burgemeestersconvenant. IGEMO maakt ook deel uit van het Vlaams Netwerk Burgemeestersconvenant (VVSG).

Meer info?

Voor meer info kan u terecht op www.burgemeestersconvenant.eu of de  Nieuwsbrief Burgemeestersconvenant (Selecteer ‘Vlaams netwerk Burgemeestersconvenant’).

Contact

Leen Seynaeve
Projectmanager milieu, energie en duurzame ontwikkeling
015 28 60 21
leen.seynaeve@igemo.be