Huishoudelijke energiescans – plaatsing rookmelders

Inzake de openbare dienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiebeheer nam de Vlaamse regering in haar besluit van 2 maart 2007 een nieuwe actieverplichting voor de distributienetbeheerder op, namelijk het uitvoeren van energiescans. Een energiescan is een doorlichting van een woning en het gedrag van de bewoner naar energieverbruik en besparingspotentieel toe. Tijdens de scan geeft de energiescanner tips en bezorgt materiaal voor kleine energiebesparende maatregelen (bv. spaarlampen, tochtstrips …)

De gemeenten Berlaar, Bornem, Duffel, Lier, Putte en Sint-Amands vertrouwden deze opdracht toe aan IGEMO. In 2011 werd de dienstverlening uitgebreid met scans van het ‘opvolgingstype’. Deze kunnen enkel uitgevoerd worden bij mensen die reeds een scan van het normale type hadden. Vanaf 2013 werden er op vraag van sociale huisvestingsmaatschappijen tijdens de uitvoering van de energiescan ook rookmelders geplaatst in hun woningen.

Contact

Wens je meer informatie of wil je een energiescan aanvragen?

Leen Seynaeve
015 28 60 21
leen.seynaeve@igemo.be