Haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie

Een haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie is wettelijk verplicht voor alle nieuw op te richten gebouwen met een oppervlakte groter dan 1000 m². De bedoeling van deze studie is de bouwheer te informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen.