Energieboekhouding en – zorgsysteem

IGEMO volgt voor gemeentelijke gebouwen het energieverbruik op via een energieboekhouding en -zorgsysteem. Het doel van een energieboekhouding is het verzekeren van een periodieke monitoring van meetgegevens inzake het elektriciteitsverbruik, gasverbruik en waterverbruik van de gemeentelijke gebouwen, infrastructuren en domeinen. Dit gebeurt met het oog op het tijdig opsporen van onregelmatigheden en het treffen van maatregelen inzake het rationeel gebruik van energie en water. De resultaten worden periodiek teruggekoppeld naar de gemeente (telefonisch of via een overleg).

Voor elk gebouw wordt een jaarrapport opgemaakt. Dit geeft een overzicht van het energie- en waterverbruik van het voorbije jaar en de evolutie van het verbruik ten opzichte van vorige jaren. Indien mogelijk wordt er een verklaring gegeven voor een stijging of daling van het verbruik. Daarnaast worden ook een aantal concrete voorstellen gedaan om energie en/of water te besparen in het gebouw. In elk gebouw wordt ook een plaatsbezoek uitgevoerd, om zo concrete energiebesparende voorstellen te kunnen doen.