Klimaat/Burgemeestersconvenant

Voor tal van lokale besturen is energie- en klimaatbeleid één van de prioritaire thema’s voor de volgende jaren.

IGEMO biedt ondersteuning aan bij de verdere uitbouw en uitwerking van het gemeentelijk klimaatbeleid. Deze ondersteuning wordt op maat uitgewerkt, naargelang de specifieke noden van de gemeente.

In een eerste fase wordt gefocust op de eigen bedrijfsvoering en het terugdringen van de broeikasgasuitstoot van de gemeente als organisatie (gebouwen, eigen diensten, …).

Stapsgewijs wordt dit uitgebreid naar het volledige grondgebied van de gemeente, waarbij ook de uitstoot door woningen, bedrijven, … wordt aangepakt.

IGEMO begeleidt de gemeente om te voldoen aan de engagementen die worden gevraagd in het kader van het Burgemeestersconvenant of Convenant of Mayors.

Contact

Leen Seynaeve
Projectmanager milieu, energie en duurzame ontwikkeling
015 28 60 21
leen.seynaeve@igemo.be