Register onbebouwde percelen Bonheiden

Elk lokaal bestuur wordt door de hogere overheid verplicht om heel wat geografische databronnen in een register op te maken en bij te houden. Een taak die dikwijls moeilijk in te passen valt in de dagelijkse taken van de gemeente. Daarom doet de gemeente Bonheiden een beroep op IGEMO voor de opmaak van het register onbebouwde percelen.

Het bestaande Register voor de private gronden wordt geactualiseerd en een nieuw register voor de onbebouwde publieke en semi-publieke gronden wordt opgemaakt. Het register wordt opgemaakt conform de uitvoeringsbesluiten en de technische richtlijnen van de Vlaamse overheid.