Geografische Informatie Systemen

Lokale besturen worden meer en meer uitgedaagd om werk te maken van Geografische informatie Systemen (GIS). Vanaf begin jaren 2000 werden de lokale besturen bij de opmaak van de plannen- en vergunningenregisters vaak voor het eerst geconfronteerd met de noodzaak om met een GIS-systeem te werken.

Algemeen wordt aangenomen dat 70 tot 80 % van de activiteiten van lokale overheden een geografisch karakter heeft en dus ondersteund kan worden via GIS. Als intergemeentelijke vereniging begeleidt IGEMO gemeenten in het ontwikkelen van een gemeentelijk GIS-systeem.