Bedrijventerreinmanagment

gemeenten-bedrijven-bpm

Met steun van het Agentschap Ondernemen, VOKA Mechelen en de gemeenten Berlaar, Bornem, Duffel, Mechelen, Putte, Sint-Amands en Sint-Katelijne-Waver startte IGEMO in 2011 met de feitelijke uitbouw van bedrijvenparkmanagement. Concreet gaat het om 9 bestaande bedrijventerreinen, goed voor 600 ha bedrijventerreinen met meer dan 820 bedrijven.

Via duurzame initiatieven zorgt bedrijvenparkmanagement ervoor dat een bedrijventerrein niet veroudert, het een aangename plek is om te werken en het imago en de kwaliteit van het terrein en de erop gevestigde bedrijven versterkt wordt. Het heeft ook als doel de samenwerking tussen bedrijven te bevorderen waardoor de bedrijven bepaalde meerwaarden of financiële voordelen kunnen realiseren.

Om het bedrijvenparkmanagement concreet vorm te geven, wordt op een bedrijventerrein een bedrijvenvereniging opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de bedrijfsleiders, de betrokken gemeente, eventueel IGEMO en/of andere actoren. De uitbouw van bedrijvenparkmanagement gebeurt in nauw overleg met de gemeente en de betrokken bedrijven.

De in 2012 opgerichte Bedrijvenvereniging KMO-zone Itterbeek Duffel vzw organiseerde in 2013 een succesvol initiatief inzake gezamenlijke afvalinzameling. 14 van de 20 leden zijn in het project ingestapt en zij realiseerden individueel besparingen variërend van 100 euro tot meer dan 1000 euro.

De geplande opstart van een bedrijvenvereniging voor de bedrijven in Bornem en de bedrijven van de kmo-zone Hemelrijken te Sint-Amands werd in de loop van 2013 stopgezet omwille van een te beperkt draagvlak bij de betrokken bedrijfsleiders.

In 2013 maakte IGEMO een inventaris op van de noden en wensen van de bedrijven op de kmo-zone Hellegatstraat in Berlaar en de bedrijventerrein Mechelen Zuid en Mechelen Ragheno. Op basis van de prioriteiten en de resultaten werd in samenwerking met een aantal bedrijfsleiders van Mechelen Zuid een overleggroep opgestart die de oprichting van een bedrijvenvereniging mee voorbereid heeft.