Bedrijfshuisvestingsbeleid

gemeenten-bedrijven-algemeen

IGEMO zet zich op verschillende vlakken in om ruimte te creëren om te ondernemen in onze regio. Door intensief samen te werken met de lokale besturen, het Vlaams Agentschap Ondernemen, de provincie Antwerpen, de Kamer van Koophandel en Resoc Mechelen behartigt IGEMO de economische belangen van onze regio en streeft naar een verdere economische ontwikkeling.

Door de ontwikkeling van greenfields, de reconversie van brownfields, revitalisatie van oudere bedrijventerreinen, het op de markt brengen van niet-benutte percelen en het zorgen voor bedrijfshuisvesting draagt IGEMO actief bij tot het realiseren van een divers (én duurzaam) aanbod voor ondernemers. De realisatie van CO2-neutrale bedrijventerreinen is daarbij steeds een uitgangspunt.

Omdat duurzaamheid niet stopt bij de realisatie van een bedrijventerrein staat IGEMO ook in voor het beheer en de nazorg van de terreinen. Door een actief en integraal aanbod op het vlak van parkmanagement zorgen we niet alleen voor het dagdagelijkse beheer van het bedrijventerrein maar leveren we ook diensten aan de bedrijven en creëren we een platform om kennis en expertise tussen bedrijven onderling uit te wisselen. Een sterk sociaal netwerk zorgt voor een gezond economisch netwerk.

Contact

Werner Van Hoof
Teammanager gebiedsontwikkeling
015 28 65 80
werner.vanhoof@igemo.be