PentaHelix

PentaHelix is een project binnen het Europese subsidieprogramma Horizon 2020. Het project steunt lokale en regionale overheden om op een innovatieve en efficiënte manier “Sustainable energy and climate action plans” (SECAP) te ontwikkelen, financieren, implementeren en verbeteren.

Het hoofddoel van het project is het ontwikkelen van een “pentahelix methode” om overheden te betrekken en te ondersteunen op verschillende terreinen, in samenwerking met sleuteldoelgroepen uit verschillende sectoren, om zo de ontwikkeling en implementatie van SECAPS te bevorderen.

PentaHelix staat voor een geïntegreerde aanpak waarbij de volgende vijf doelgroepen worden betrokken: overheden, het bedrijfsleven, de academische wereld, NGO’s en burgers.

Meer info vind je op de site van Pentahelix.

PentaHelix is a project funded by the European Horizon 2020 programme. The project aims to empower local and regional authorities to find innovative and cost effective approaches to develop, finance, implement and improve sustainable energy and climate action plans (SECAP).

The main objective is to develop a pentahelix based method and use this to engage and support authorities on multiple levels, together with other key stakeholders in different sectors, for increased SECAP development and implementation.

PentaHelix stands for integrated development and focuses on five different stakeholder groups: public authorities, industry, academia, NGO’s and citizens.

More info on the website of Pentahelix.