2IMPREZS

2IMPREZS is een project dat medegefinancierd wordt door het Europese subsidieprogramma Interreg Noord-Zee regio en de provincie Antwerpen. Het project is een samenwerking tussen Belgische, Britse, Deense, Duitse en Nederlandse partners en heeft als doel  ‘Nearly Zero-energy’ scholen.

De rol van IGEMO is het invoeren van energiebesparende maatregelen in bestaande schoolgebouwen in de gemeenten Berlaar, Bornem, Duffel, Lier, Puurs, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek.  Zo willen we het energieverbruik en de energierekening verminderen en tegelijkertijd het comfort verhogen. Hierbij streven we naar een CO2 reductie van 30 % in elke school

De helft willen we bereiken door in te zetten op gedragsverandering. Het doel is dat de scholieren zelf de motor tot verandering in het energieverbruik van hun school worden, waarbij hen de nodige middelen en handvaten aangereikt worden. Dit doen we aan de hand van een Energy Challenge.

De andere helft van deze vermindering in CO2 zal bereikt worden door kleine technische maatregelen in de scholen. Daarbij wordt ingezet op het direct invoeren van maatregelen met een korte terugverdientijd evenals het ontwikkelen van een stappenplan voor grotere investeringen met een meer substantiële impact.