Europese projecten

IGEMO is ook actief op het vlak van Europese samenwerking en betrokken bij verschillende Europese projecten.

Dit zorgt voor extra financiële slagkracht in de regio door de subsidies gekoppeld aan deze projecten. Ze brengen bovendien de ontwikkeling van de regio in een stroomversnelling. Het geeft ons de gelegenheid om te leren van andere regio’s en vormen een bron van inspiratie omdat we worden uitgedaagd buiten het lokale, regionale en zelf nationale framework te kijken.

We beseffen dat IGEMO in heel Europa inspiratie kan opdoen. Daarom zetten we in op zowel Interreg Vlaanderen-Nederland als de programma’s met ruimere regio zoals bv. de Interreg programma’s (2-Zeeën, Noord-West, Noordzee Regio, Europa) en Horizon2020.

Naast het leren van andere regio’s is onze deelname ook een visitekaartje voor de regio. Op sommige vlakken zijn wij de uitblinkers en kunnen onze vernieuwende initiatieven elders in Europa navolging krijgen.

See2Do!
2IMPREZS
SLIC: Smart Light Concepts
PentaHelix
Change the Power, (em)Power to Change
Mayors in Action

Lopende en afgesloten EU projecten

See2Do!

See2Do! wil burgers aanzetten tot het energetisch renoveren van hun woning. Door het energieverlies van de woningen eerst te tonen aan de hand van een thermografische scan, willen we burgers aanmoedigen om werk te maken van de energierenovatie van hun woning.

In See2Do! werken 17 partners uit Vlaanderen en Nederland samen.

Klik hier voor de uitgebreide projectpagina

naar boven

2IMPREZS

2IMPREZS is een samenwerking tussen Belgische, Britse, Deense, Duitse en Nederlandse partners en heeft als doel  ‘Nearly Zero-energy’ scholen.

De rol van IGEMO is het invoeren van energiebesparende maatregelen in bestaande schoolgebouwen in de gemeenten Berlaar, Bornem, Duffel, Lier, Puurs, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek, met als streefdoel een CO2-reductie van 30 %.

Klik hier voor de uitgebreide projectpagina

naar boven

MOVE – Mobility Opportunities Valuable to Everybody

MOVE is een duurzaam mobiliteitsproject binnen het Europees North Sea Region programma. Via co-creatie wil MOVE duurzame mobiliteitsinitiatieven introduceren in rurale en voorstedelijke gebieden. Als Belgische ‘pilot’ leidt IGEMO het project in regio Rivierenland gedurende vier jaar (2018-2021).

Klik hier voor de uitgebreide projectpagina

naar boven

SLIC: Smart Light Concepts

SLIC (Smart Light Concepts) is een subsidieproject in samenwerking met met Franse, Nederlandse en Britse partners, Stad Brugge, WVI en Provincie West-Vlaanderen.

Doel van het project is de CO2-uitstoot, afkomstig van openbare verlichting, drastisch te verminderen door het plaatsen van slimme verlichtingssystemen.

Klik hier voor de uitgebreide projectpagina

naar boven

PentaHelix

PentaHelix  steunt lokale en regionale overheden om op een innovatieve en efficiënte manier “Sustainable energy and climate action plans” (SECAP) te ontwikkelen, financieren, implementeren en verbeteren.

Klik hier voor de uitgebreide projectpagina

naar boven

Change the Power, (em)Power to Change

Change the Power, (em)Power to Change beoogt meer bekendheid te geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door het houden van een nieuwe “ een goed leven is een simpel leven” campagne.

Klik hier voor de uitgebreide projectpagina

naar boven

Mayors in action

Mayors in Action ondersteunt coördinatoren van het Burgemeestersconvenant in de effectieve begeleiding
van hun gemeenten bij de implementatie en monitoring van de energie-actieplannen.

Klik hier voor de uitgebreide projectpagina

naar boven