Europese projecten

IGEMO is actief op het vlak van Europese samenwerking en betrokken bij verschillende Europese projecten.

Dit zorgt voor extra financiële slagkracht in de regio door de subsidies gekoppeld aan deze projecten. Ze brengen bovendien de ontwikkeling van de regio in een stroomversnelling. Het geeft ons de gelegenheid om te leren van andere regio’s en vormen een bron van inspiratie omdat we worden uitgedaagd buiten het lokale, regionale en zelf nationale framework te kijken.

We beseffen dat IGEMO in heel Europa inspiratie kan opdoen. Daarom zetten we in op zowel Interreg Vlaanderen-Nederland als de programma’s met ruimere regio zoals bv. de Interreg programma’s (2-Zeeën, Noord-West, Noordzee Regio, Europa) en Horizon2020.

Naast het leren van andere regio’s is onze deelname ook een visitekaartje voor de regio. Op sommige vlakken zijn wij de uitblinkers en kunnen onze vernieuwende initiatieven elders in Europa navolging krijgen.

Lopende en afgesloten EU projecten

  • See2Do! zet burgers aan tot energetisch renoveren
  • 2IMPREZS plaatst leerlingen zelf aan het roer om energie te besparen op school
  • ENSURE richt zich op het aanpakken van omstandigheden die mensen kwetsbaar maken
  • MOVE wil duurzame mobiliteitsinitiatieven introduceren in rurale en voorstedelijke gebieden
  • SLIC: Smart Light Concepts om de CO2-uitstoot van openbare verlichting te reduceren.
  • PentaHelix ondersteunt het Lokaal Klimaatpact van gemeenten in onze regio
  • Change the Power, (em)Power to Change geeft meer bekendheid aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
  • Mayors in Action ondersteunt coördinatoren van het Burgemeestersconvenant

Contact

Anneleen Van Tendeloo
Subsidioloog
anneleen.vantendeloo@igemo.be
+32 15 28 60 20
+32 498 82 63 51