Energiescan

Wat is een energiescan?

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik in je woning.

  • Onze energiescanner  bekijkt samen met jou hoe je zuiniger met energie kunt omspringen
  • Je krijgt kamer per kamer handige tips die je meteen kunt toepassen.
  • Waar nuttig, plaatst de energiescanner gratis (indien nodig) enkele spaarlampen, buisisolatie, radiatorfolie of een spaardouchekop  met een waarde tot 20 euro
  • Je krijgt een gepersonaliseerd verslag: een overzicht van je huidige energiesituatie met energietips en welke besparingen je daarmee kunt realiseren.

Voor wie is een energiescan gratis?

Behoor je tot één van de hierna vermelde doelgroepen? Dan kan jij je huis gratis laten doorlichten door een energiescanner. 

  • Je bent een beschermde klant en geniet het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit.
  • Er werd een verzoek ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC) tot afsluiting van je gas- en/of elektriciteitslevering.
  • Je hebt een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit.
  • Personen die behoren tot de prioritaire doelgroep in het kader van de Energielening (0% lening).
  • Je bent huurder bij een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor.
  • Je bent huurder en je maandelijkse huur is niet hoger dan 462,74 euro (of 512,74 euro in centrumsteden).

Hoe vraag je een scan aan? 

Via de website van Eandis of door je aanvraag door te geven via energiescan@igemo.be of telefonisch via 015 29 47 59.