Disclaimer

Disclaimer website

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos. De gebruiker ervan aanvaardt volgende voorwaarden:

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico. IGEMO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden nagegaan bij de Directie van IGEMO. De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om de informatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming verleend is door de Directie van IGEMO.

IGEMO kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die te wijten is aan het gebruik van deze of van een andere website. Ook niet indien de schade het gevolg is van links of hyperlinks met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur en programmatuur of dergelijke van de gebruiker.

De links naar andere sites houden geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en IGEMO is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites gemaakt wordt.

IGEMO is niet verantwoordelijk voor de meningen die geuit worden door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

Disclaimer e-mails

De inhoud van onze e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor gebruik door de geadresseerde personen.
Indien je per vergissing e-mails ontvangt, gelieve deze en hun toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopiëren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhouden en de toegevoegde bestanden is ten strengste verboden.

De inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt IGEMO niet noodzakelijk tenzij dit bevestigd wordt d.m.v. een geldig ondertekend document van IGEMO.

Wij bevestigen dat de e-mails en hun toegevoegde bestanden gecontroleerd zijn op computervirussen. Dit garandeert echter niet dat ze volledig vrij zijn van computervirussen.

Disclaimer afbeeldingen

Copyright afbeeldingen: IGEMO en Shutterstock.com