De Logistieke Kaart

 

In april 2014 lanceerde het Agentschap Innoveren en Ondernemen in kader van het actieplan ‘Ondernemingsvriendelijke gemeente’ een projectoproep. De oproep had een specifieke thematische focus, nl. ‘Mobiliteit en bereikbaarheid als onderdeel van een ondernemingsvriendelijk gemeentelijk beleid’.

Mobiel21, FEBETRA en IGEMO startten in 2015 met het project ‘De Logistieke Kaart’, een project dat geïntegreerde data gebruikt voor een betere geleiding van vrachtverkeer.

Waarom?

Vrachtverkeer is een onlosmakelijk onderdeel van onze economie: bijna alles wat in de winkel ligt heeft in een vrachtwagen gezeten. Er wordt verwacht dat goederentransport tegen 2030 zal groeien met 44 procent ten opzichte van 2012.

Ondernemingen zijn gebaat bij een vlotte toegankelijkheid. Venstertijden, verboden vrachtroutes en wegenwerken bemoeilijken de bereikbaarheid voor leveranciers. Ook de leefbaarheid van een buurt moet gegarandeerd worden. Vrachtwagenchauffeurs gebruiken daarom best de vooropgestelde voorkeursroutes van een gemeente. De routes sluiten echter vaak niet op elkaar aan en worden momenteel niet efficiënt gecommuniceerd.

Dit en veel meer zijn voldoende motivatie om vrachtverkeer op regionale schaal te faciliteren. Het project ‘De Logistieke Kaart’ onderzocht drie jaar lang hoe geïntegreerde data gebruikt kan worden voor een betere geleiding van vrachtverkeer in regio Rivierenland.

Resultaat

Het resultaat is een interactieve kaartapplicatie, waarbij verschillende data bepaald, gebundeld, verrijkt en ontsloten worden. Het resultaat vind je op www.delogistiekekaart.be. De applicatie maakt het mogelijk om via API’s de achterliggende database te consulteren zodat data eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden in bv. routeplanners.

De applicatie verzamelt relevante data over het logistieke ecosysteem in regio Rivierenland (Berlaar, Heist-op-den-Berg, Lier, Nijlen, Bonheiden, Duffel, Putte, Sint-Katelijne-Waver, Mechelen, Bornem, Puurs, Sint-Amands en Willebroek) en koppelt deze informatie op een intelligente manier aan het wegennetwerk.

Het wegennetwerk in De Logistieke Kaart wordt afgetoetst aan vijf datalagen:

  • Lokale mobiliteitsdata relevant voor de logistieke sector
  • Vrachtroutes (gebaseerd op mobiliteitsplannen van de gemeenten)
  • Integratie van GIPOD-data
  • Integratie met CRAB-database
  • Verkeersbordendatabank

Deze informatie wordt als open data ter beschikking gesteld als vector gedragen informatie.

Daarnaast is er aan het project ook een beleidsluik en een communicatieluik waarin aanbevelingen gedaan worden om vrachtverkeer op een leefbare manier te faciliteren.

Meer weten?

De resultaten van het project werden gebundeld in een handige brochure.  

Wens je de brochure via post te ontvangen? Geef ons dan gerust een seintje.

Contact

Pieter Dresselaers
Mobiliteitsdeskundige/projectmanager mobiliteit
015 28 65 85
pieter.dresselaers@igemo.be