Woonkwaliteit

wonen-woonkwaliteit

Iedereen heeft recht op een goede woning. Daarom bestaan er heel wat premies, wetten en reglementen om de kwaliteit van woningen te bewaken of te verbeteren.

Woningonderzoek

Als er gebreken opduiken in je woning, ben je als huurder verplicht om de verhuurder zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, zodat die op zijn beurt de nodige herstellingen kan doen. Je neemt best eerst mondeling en daarna schriftelijk (aangetekende brief) contact op met de verhuurder. Let wel: onderhoud en sommige herstellingen zijn voor rekening van de huurder.

Worden de problemen, na herhaaldelijk aandringen, niet opgelost? Dan kan je een woningonderzoek aanvragen bij de Woonwinkel. Een woonadviseur komt ter plaatse nakijken of de woning voldoet aan de eisen van stabiliteit, gezondheid en veiligheid.

Zowel huurder als verhuurder kunnen terecht bij de Woonwinkel voor informatie en begeleiding bij het zoeken van oplossingen voor het woonprobleem. In onze vernieuwde brochure rond  Woningkwaliteit vind je alvast meer informatie!

Conformiteitsattest

Wil je 100% zekerheid over de kwaliteit van je woning? Dan kan je een conformiteitsattest aanvragen. De woonadviseur van de Woonwinkel legt je uit wanneer en hoe een dergelijk attest verkregen kan worden.

Brand en CO-gevaar

De Woonwinkel kan je tips geven om brandgevaar te vermijden. In verband met risico’s op CO-vergiftiging geven we eveneens advies.

Energieprestatiecerticificaat (EPC)

Het EPC vertelt jou hoe energiezuinig je woning al dan niet is. Als eigenaar van een woning ben je verplicht om bij verkoop of verhuur van een woning over een geldig energieprestatiecertificaat te beschikken. De Woonwinkel kan je hierover meer uitleg geven.

Huurrenovatiecontract

Voldoet je woning niet aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en basiscomfort? Dan mag je die enkel verhuren met een huurrenovatiecontract.

Wat?

In het contract wordt omschreven wie welke renovatiewerken zal uitvoeren en wie wat betaalt. Gedurende de tijd die nodig is om de woning te laten voldoen aan de vereiste normen, wordt geen huurprijs aangerekend.

Informeer je goed!

Het huurrenovatiecontract is alleen te overwegen als er zeer goede afspraken zijn die heel duidelijk op papier staan. En dan nog kan het fout lopen: onverwachte gebreken en kosten, vertraging in de werken, slecht uitgevoerde werken  …
Informeer je vooraf en laat je helpen bij het opstellen van zo een contract.

Contact

Woonwinkel
015 28 60 28
woonwinkel@igemo.be
Openingsuren en adressen