Huren en verhuren

hurenenverhuren

  • Wanneer kan je een huurcontract opzeggen?
  • Zijn herstellingen in het huurhuisnodig?
  • Hoe vind je een betaalbare huurwoning?
  • Wanneer krijg je een huursubsidie?
  • Hoe verhuren zonder zorgen?
  • Heb je problemen om je huur te betalen?

Voor deze en vele andere vragen m.b.t. huren en verhuren kan je steeds terecht bij de Woonwinkel. Je kan er als huurder en verhuurder ook terecht voor informatiebrochures, maar ook voor advies bij het opstellen van brieven, opzoeken van wetgeving en dergelijke meer.

Wil je de huurprijs van je woning beoordelen? Dat kan. Doe de test op www.huurschatter.be. De webstek www.vlaamsverhuurplan.be bundelt alle initiatieven die verschillende Vlaamse overheidsinstellingen voor verhuurders aanbieden.

In de brochure ‘Huren en verhuren’ kan je alvast een kijkje nemen en een antwoord zoeken op je vragen. Deze brochure biedt informatie over (ver-)huren in de vorm van een levensloop. Alle aspecten die van belang zijn bij het begin van de huur tot het einde van het huurcontract worden overlopen. Ze bundelt daarnaast verschillende relevante contactgegevens en bevat een checklist voor huurder en verhuurder.

Deze brochure gaat over woningen op de private huurmarkt. Deze regels en normen zijn niet (steeds) van toepassing voor sociale huurwoningen. Voor gespecialiseerd advies kan je als huurder terecht bij de Huurdersbond (tegen betaling) en als verhuurder bij het Eigenaarsverbond of bij het Algemeen Eigenaars Syndicaat; beide organisaties vormen sinds 1 oktober 2013 samen de vzw Verenigde Eigenaars.

Sociaal huren

Sociaal huren is mogelijk via de sociale verhuurkantoren, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de OCMW’s. Informeer bij de Woonwinkel of je recht hebt op een sociale woning. Schrijf je dan snel in, er is een wachtlijst.

De Sociale Verhuurkantoren (SVK) Onderdak en Bodukam huren woningen in bij privé-eigenaars en verhuren deze verder aan kandidaat-huurders van op de wachtlijst. Wie in woonnood zit, krijgt voorrang.

De Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) hebben een eigen aanbod woningen waarbij de huurprijs afhankelijk is van je inkomen. Meer informatie vind je op de website van deVlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

In onze regio zijn de volgende maatschappijen actief: SHM Volkswoningen Duffel, SHM Zonnige Kempen, SHM WoonpuntMechelen en de Maatschappij voor de huisvesting Heist-Op-Den-Berg.

Het OCMW spant zich in voor beter en meer betaalbaar wonen. Sommige OCMW’s beschikken over sociale (tijdelijke) woningen. Informeer bij de Woonwinkel of bij je OCMW in de buurt voor meer informatie.

Heb je een beperkt inkomen en verhuis je van een slechte woning naar een aangepaste en goede woning? Dan kom je misschien in aanmerking voor een huursubsidie.

Verhuren zonder zorgen

Een woning verhuren zorgt soms voor problemen. Wie geen risico’s wil, verhuurt zijn woning best via een Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Het SVK betaalt stipt de huur, staat garant voor de goede staat van de woning en neemt praktische problemen op zich. Bovendien krijgt de verhuurder toegang tot renovatiepremies.

Voor het werkingsgebied Mechelen kan je terecht bij  SVK Mechelen. SVK Onderdak beheert 190 woningen verspreid over de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Heist-op-den-Berg, Putte en Sint-Katelijne-Waver.

Voor algemene informatie kan je steeds contact opnemen met de Woonwinkel.

Contact

Woonwinkel
015 28 60 28
woonwinkel@igemo.be
Openingsuren en adressen