Geld lenen

Een huis kost veel geld. Met een sociale lening betaal je veel minder dan met een reguliere lening. Informeer of je hiervoor in aanmerking komt en merk het verschil in je maandelijkse afbetaling!

Een overzicht van de mogelijkheden:

Sociale woonleningen

De VMSW en het Vlaams Woningfonds bieden beide sociale leningen aan met een rentevoet vanaf ongeveer 1,5%. De leningsbedragen zijn afhankelijk van inkomen, eigendom en gezinssamenstelling.

Sociale kredietmaatschappij of sociaal kredietvennootschap

De Vlaamse overheid biedt een lijst aan van erkende kredietmaatschappijen die sociale leningen toekennen en beheren voor het kopen, bouwen, verbouwen of behouden van een bescheiden woning. Bij deze kredietverstrekkers hangt de rentevoet af van de looptijd. Je kan 100% geld lenen zonder intrestverhoging door de gewestwaarborg.

Renovatieovereenkomst (mama-papa lening)

Je kan belastingvermindering krijgen wanneer je geld leent aan familie of vrienden die renoveren. Hiertoe dient een onroerend goed (om er zelf in te gaan wonen) dat een beperkte tijd als leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woning geregistreerd is, te worden gerenoveerd. Zolang de woning bewoond blijft door de ontlener en de lening loopt, kan je belastingvermindering krijgen.

Goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen

Alles over de goedkope energieleningen

Meer info?

Neem dan gerust contact op met de Woonwinkel. We geven je graag informatie en hebben ook heel wat aanvraagformulieren klaarliggen.

Contact

Woonwinkel
015 28 60 28
woonwinkel@igemo.be
Openingsuren en adressen