Erfgoedcafés

Gedurende de maand november strijken in Sint-Katelijne-Waver, Puurs-Sint-Amands, Bornem en Willebroek verschillende erfgoedcafés neer. Het concept: brainstormen over cultuur erfgoed tussen pot en pint. Heb je als inwoner een passie voor erfgoed? Wil je mee brainstormen over het behoud en beheer van het cultureel erfgoed in jouw gemeente? Wees welgekomen in de erfgoedcafés! 

Cultuur en erfgoed tussen pot en pint

In elke deelnemende gemeente vindt een erfgoedcafé plaats dat kadert in één thema. De cafés zijn open voor iedereen, mits inschrijving. Via onderstaande knop kan je voor één of meerdere cafés inschrijven. 

Elk erfgoedcafé begint om 19 u. en eindigt om 22 u. Twee sprekers zullen telkens een korte lezing geven over het thema dat aan bod komt. 

 

 

Sint-Katelijne-Waver

Thema: vrijwilligerswerking
Donderdag 7 november
’t Grom – Midzelen 25 

Sprekers:

  • Maarten Jacobs, directeur-conservator van ’t Grom over hun vrijwilligerswerking
  • Benny Croket, Heemkundige Kring Klein-Brabant over de vrijwilligerswerking in de Sint-Bernardusabdij van Bornem.

Puurs-Sint-Amands

Thema: samenwerken
Donderdag 14 november
Fort van Liezele – Fortbaan 2

Sprekers:

  • Eddy Van Leuven, cultuurcoördinator Sint-Katelijne-Waver over de Katelijnse Erfgoedraad
  • Tweede spreker van gemeente Puurs-Sint-Amands nog te bevestigen

 

Bornem

Thema: inventarisatie/valorisatie
Donderdag 21 november 
Cultuurcentrum Ter Dilft – Sint-Amandsesteenweg 41-43

Sprekers:

  • Gert Van Kerckhoven, erfgoedambtenaar Bornem over de erfgoedbibliotheek
  • Rik Hemmerijckx, conservator Emile Verhaerenmuseum over hun collectiebeleid 

 

Willebroek

Thema: identiteit
Dinsdag 26 november
Fort van Breendonk – Brandstraat 57 

Sprekers: nog te bevestigen

 

 

Culturele erfgoedcel

In opdracht van de gemeenten startte IGEMO dit jaar met de voorbereidingen om een culturele erfgoedcel op te richten. Deze zal aansluiten bij de reeds bestaande ondersteuning die de IOED (kort voor Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst) biedt. Waar de IOED zich richt op onroerend erfgoed (gebouwen, landschappen en archeologie), focust de culturele erfgoedcel vooral op roerend en immaterieel erfgoed. De voorbereidingen tot een culturele erfgoedcel focussen zich vooral op participatie met erfgoedverenigingen, musea en de brede bevolking.

Om de oprichting van een culturele erfgoedcel voor te bereiden, werd gepolst naar de noden, wensen, visies en ambities van de talrijke erfgoedverenigingen binnen de gemeente. Participatie vormt bij de voorbereidingen het belangrijkste onderwerp. En waar kan je beter participeren dan op café?

Deelnemende gemeenten

Contact

Sebastiaan Goovaerts
Projectmedewerker
sebastiaan.goovaerts@igemo.be
015 79 82 12