Erfgoedcafés

Cultuur en erfgoed tussen pot en pint

In Bornem, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek vonden gedurende de maand november verschillende erfgoedcafés plaats. Het concept? Brainstormen over cultuur en erfgoed tussen pot en pint. De erfgoedcafés zijn een participatieve voorbereiding voor de oprichting van een culturele erfgoedcel in onze regio. 

Culturele erfgoedcel

In opdracht van de gemeenten startte IGEMO dit jaar met de voorbereidingen om een culturele erfgoedcel op te richten. Deze zal aansluiten bij de reeds bestaande ondersteuning die de IOED (kort voor Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst) biedt. Waar de IOED zich richt op onroerend erfgoed (gebouwen, landschappen en archeologie), focust de culturele erfgoedcel vooral op roerend en immaterieel erfgoed. De voorbereidingen tot een culturele erfgoedcel focussen zich vooral op participatie met erfgoedverenigingen, musea en de brede bevolking.

Om de oprichting van een culturele erfgoedcel voor te bereiden, werd gepolst naar de noden, wensen, visies en ambities van de talrijke erfgoedverenigingen binnen de gemeente. Participatie vormt bij de voorbereidingen het belangrijkste onderwerp. En waar kan je beter participeren dan op café?

Deelnemende gemeenten

Contact

Sebastiaan Goovaerts
Projectmedewerker
sebastiaan.goovaerts@igemo.be
015 79 82 12