Partners

partners

IGEMO is een streekintercommunale met een ruime dienstverlening. IGEMO heeft tot doel haar werkingsgebied op een duurzame manier te ontwikkelen. IGEMO levert volgende diensten aan de steden en gemeenten in haar werkingsgebied:

  • ontwikkeling van bedrijventerreinen;
  • realisatie van woonprojecten;
  • ruimtelijke ordening & stedenbouw;
  • milieu, natuur & duurzame ontwikkeling;
  • wonen & huisvesting;
  • preventie & bescherming.

www.igemo.be

Factor4 is een bureau dat diensten levert in het domein van energiebeheersing in gebouwen en optreedt als EPC-facilitator (‘energy performance contracting’). Factor4 is gespecialiseerd in het realiseren van comfort, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in tertiaire gebouwen, grote woonprojecten en industriële gebouwen. De aangeboden diensten omvatten audits rond energie en comfort, kosten-baten analyses, ontwerp van energiebesparingsmaatregelen en het faciliteren van EPC projecten.

www.factor4.be

UNIZO provincie Antwerpen verenigt ondernemers, zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen van eenmanszaak tot groei-KMO uit alle sectoren. UNIZO wil ondernemers verenigen, informeren, adviseren en hun belangen behartigen.

www.unizo.be/antwerpen