Huis voor omgevingskwaliteit

Ad hoK, het Huis voor Omgevingskwaliteit wil antwoord bieden op ruimtelijke vraagstukken. Samen met intercommunales IGEMO, Haviland en Interleuven streven we naar een betere omgevingskwaliteit

 

ad hok, huis voor omgevingskwaliteit, wil lokale besturen ondersteunen in hun taak als duurzame ruimtelijke ontwikkeling te realiseren

Missie

Een ad hoc aanpak voor ruimtelijke vraagstukken

Lokale besturen worden steeds vaker geconfronteerd met complexe ruimtelijke uitdagingen. De juiste expertise is echter niet altijd op het juiste moment ter beschikking. Het zijn net de lokale besturen die als belangrijkste vergunningverlenende overheid in Vlaanderen een grote impact hebben op de omgevingskwaliteit op het terrein.

Ad hoK, het Huis voor OmgevingsKwaliteit, heeft de missie om omgevingskwaliteit te verhogen. Het wil bijdragen tot de uitvoering van de ruimtelijke visie van lokale besturen door hen actief te ondersteunen. 

Ad hoK werd opgericht door de streekintercommunales IGEMO, Haviland en Interleuven. Als verlengstuk van lokale besturen willen de streekintercommunales hun steentje bijdragen tot ruimtelijke kwaliteit in de regio. 

Doelstelling

Kwaliteit met grote K

Ad hoK ondersteunt lokale besturen om een kwalitatieve omgeving te realiseren. Dit doen we via een gelaagde aanpak, gesteund op drie pijlers: adviseren, begeleiden en inspireren. 

  • KWALITEITSKAMER: een multidisciplinaire kwaliteitskamer met externe experten adviseert het lokale bestuur in het omgaan met impactvolle publieke en private projecten. Op deze wijze wil ad hoK de lokale expertise verbreden.

  • OPEN OPROEP: ad hoK organiseert een open oproep om lokale besturen te begeleiden bij het vinden van een inspirerende ontwerper voor een landschappelijke, stedenbouwkundige, infrastructuur- of architectuuropdracht. Zo willen we de lokale expertise versterken.

  • INSPIRATIE en OPLEIDING: om expertise uit te wisselen organiseert ad hoK lezingen, workshops en uitstappen die nieuwe inzichten geven om uitdagingen aan te gaan. Dit wordt ook opengesteld naar alle geïnteresseerde professionals. Ad hoK organiseert ook opleidingen voor ambtenaren en schepenen. Onder begeleiding van een externe expert worden ze ondergedompeld in onderwerpen specifiek voor de publieke sector.

Door expertise te bundelen helpt ad hoK dossiers te onderbouwen (“waarom kan iets niet?”), maar ook proactief te adviseren (“wat zou eventueel wel kunnen?”). Een constructieve samenwerking en communicatie tussen de vergunningverlenende overheid en de bouwheer/architect is essentieel in het streven naar omgevingskwaliteit

Bekijk hier de online folder voor meer informatie over ad hoK

Contact

Heeft u een vraag? Contacteer gerust het aanspreekpunt van IGEMO, Haviland of Interleuven. 

IGEMO: Werner Van Hoof – werner.vanhoof@igemo.be
Interleuven: Martijn Gillaerts – martijn.gillaerts@interleuven.be
Haviland: Joris Thijs – joris.thijs@haviland.be

Partnerschap

Ad hoK is een samenwerking tussen de streekintercommunales Haviland, Interleuven en IGEMO. Het huis voor omgevingskwaliteit wordt aangestuurd door een coördinatiecel, waarin de drie intercommunales vertegenwoordigd zijn. IGEMO treedt op als algemeen coördinator. 

Het initiatief wordt gesteund door Team Vlaams Bouwmeester.

IGEMO, Interleuven en Haviland zetten samen hun schouders onder ad hoK, het huis voor omgevingskwaliteit