Kwaliteitskamerad hoK adviseert

De kwaliteitskamer is een multidisciplinaire pool van experten waarop een lokaal bestuur kan beroepen. Voor complexe ruimtelijke vraagstukken biedt de kwaliteitskamer de nodige extra kennis.

De kwaliteitskamer voorziet:

 • Advies bij goedkeurings- en vergunningsprocedures
 • Trajectbegeleiding vanaf opmaak projectdefinitie

Door expertise te bundelen helpt ad hoK dossiers te onderbouwen (waarom kan iets niet?), maar ook proactief te adviseren (wat zou eventueel wel kunnen?)

Samenstelling expertenpool

De experten bezitten de nodige portie praktijkkennis uit verschillende beleidsdomeinen:

 • (landschaps)architectuur
 • ruimtelijk ontwerp en stedenbouw
 • milieu
 • (onroerend) erfgoed
 • mobiliteit
 • duurzaamheid

De selectie gebeurt in samenwerking met Team Vlaams Bouwmeester en Vlinter.

Experten gezocht!

ad hoK zoekt experten om de kwaliteitskamer te verbreden. Herken je jezelf in onderstaand profiel? Meld je dan zeker aan tot 1 mei 2019.

Expertenprofiel

 • Expert in één of meerdere specialisaties
 • Getuigschrift/diploma van erkende onderwijsinstelling
 • Minstens vijf jaar ervaring in de praktijk (excl. stages)
 • Relevant portfolio dat autoriteit in vakgebied staaft
 • Geen belangenvermenging
 • Opbouwend, constructief en toekomstgerichte denkwijze
 • Voeling met de streek is een meerwaarde

Engagement

De expert voorziet min. één dag per maand voor de kwaliteitskamer. Dit gebeurt tegen vergoeding. De expert houdt zich aan een duidelijke deontologische code, waarbij onafhankelijk advies primeert.

Personen die een politiek mandaat bekleden komen niet in aanmerking.

De praktische afspraken worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Aanmelden

Bezorg je kandidatuur ten laatste op 1 mei 2019 per mail aan werner.vanhoof@igemo.be. Je kandidatuur omvat:

 • motivatiebrief
 • CV
 • Portfolio met verduidelijking van ervaring/autoriteit in expertisegebied(en)

Selectie

De geselecteerde kandidaten worden persoonlijk uitgenodigd om hun kandidatuur toe te lichten.

Voor elk expertisegebied worden minimaal 2 vaste leden aangesteld en 1 plaatsvervanger.

Contact & meer info

Vragen of meer info? Contacteer het aanspreekpunt van IGEMO, Haviland of Interleuven.

IGEMO: Werner Van Hoof – werner.vanhoof@igemo.be
Interleuven: Martijn Gillaerts – martijn.gillaerts@interleuven.be
Haviland: Joris Thijs – joris.thijs@haviland.be