Woon- en zorgcoördinator

IGEMO is een intergemeentelijke vereniging die een duurzame ontwikkeling van de regio Mechelen tot doel heeft. IGEMO biedt diensten aan omtrent een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s (milieu, natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, bedrijvigheid, huisvesting …) die benaderd worden vanuit diverse invalshoeken waarbij een waaier aan instrumenten en methodieken ingezet wordt.

De medewerkers van IGEMO hebben een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • een uitdrukkelijke interesse voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak;
 • 100 % inzet om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken;
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren.

Op 1 januari 2017 startte  IGEMO – in samenwerking met 11 gemeenten, de provincie Antwerpen en diverse andere partners – een actiegerichte samenwerking rond sociaal-economisch streekbeleid. Op basis van een geactualiseerde regionale visie (streekpact) wordt uitvoering gegeven aan diverse, concrete projecten en initiatieven om de sociaal-economische uitdagingen van de regio, haar lokale besturen en stakeholders aan te pakken. Het samenwerkingsverband ‘Rivierenland’ werkt rond 6 speerpunten:  

 • het faciliteren van ondernemerschap; 
 • zorgen voor morgen;  
 • een regio van talenten;  
 • kernversterking en detailhandel; 
 • Rivierenland als sterk merk;  
 • lerende netwerken. 

In functie van het speerpunt ‘Zorgen voor morgen’ wenst IGEMO zich te versterken met een 

WOON- EN ZORGCOÖRDINATOR 

Jouw uitdaging 

Je werkt als woon- en zorgcoördinator in teamverband mee aan de ondersteuning van de lokale besturen op het vlak van zorg en wonen.  

Je bent binnen het ‘streekteam’ verantwoordelijk voor het beleidsmatig, bestuurlijk en projectmatig uitwerken van het speerpunt ‘zorgen voor morgen’ waarbij de ambitie o.a. luidt om de zorgsector bestuurlijk te betrekken bij het streekbeleid, de economische ontwikkeling en groei van de zorgsector in de regio te stimuleren en te faciliteren, het onderwijs- en vormingsaanbod af te stemmen op de noden van de zorgsector, de geïntegreerde zorgverstrekking en samenwerking tussen zorgactoren te bevorderen …  

Binnen het team ‘wonen’ sta je mee in voor de dienstverlening aan lokale besturen op het vlak van levenslang en aanpasbaar wonen, zorgwonen, e.d. Je adviseert en begeleidt zowel de lokale besturen als de burgers. 

Jouw taken

Zorg  

 • Je inventariseert en analyseert het zorglandschap in de regio Rivierenland. 
 • Je onderzoekt de noden en behoeften van lokale besturen, zorgactoren en zorgbehoevenden op het vlak van zorg in brede zin (ziekenzorg, ouderenzorg, kinderopvang … ). 
 • Je formuleert een visie, doelstellingen en (een) actieprogramma(’s).  
 • Je overlegt met lokale besturen en zorgactoren, detecteert behoeften en vertaalt deze in nieuwe, realistische initiatieven en projecten. 
 • Je ontwikkelt acties en projecten die bijdragen tot de (economische) ontwikkeling van de zorgsector.  
 • Je netwerkt met regionale en lokale zorgactoren en ontwikkelt (een) bestuurlijk model(len) om hen te betrekken bij het lokaal en regionaal zorgbeleid. 

Wonen  

 • Je staat mee in voor de dienstverlening aan lokale besturen op het vlak van wonen, met focus op zorgwonen, levenslang en aanpasbaar wonen e.d.  
 • Je werkt in teamverband aan de realisatie van een woonbeleid ten aanzien van de deelnemende gemeenten en de verschillende lokale woonactoren (verschillende gemeentelijke diensten, OCMW, sociale huisvestingsmaatschappij, sociaal verhuurkantoor …). 
 • Je overlegt met lokale besturen, detecteert behoeften en vertaalt deze in nieuwe, realistische initiatieven en projecten. 
 • Je bouwt aan een netwerk met regionale en lokale actoren inzake woonbeleid. 

Jouw profiel

 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling). 
 • Je neemt verantwoordelijkheid en bent diplomatisch. 
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen.  
 • Je bent contact- en bemiddelingsvaardig. 
 • Je bent integer, discreet en betrouwbaar. 
 • Je bent nauwkeurig en werkt ordelijk. 
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. 
 • Je hebt een duidelijke interesse voor zorg en wonen.  
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden. 
 • Je bent flexibel. 
 • Je hebt een diploma hoger onderwijs (professionele bachelor) of gelijkwaardig door ervaring.  
 • Pluspunten zijn:  
  • ervaring in de zorgsector (in brede zin); 
  • kennis en/of ervaring m.b.t. wonen (vb. woonadviseur) en/of welzijnssector (vb. maatschappelijk werk). 

Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met eigen verantwoordelijkheden en ondersteuning van collega’s. 
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau B), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,   groepsverzekering, smartphone …). Nuttige, relevante werkervaring wordt opgenomen in de verloning 
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer. 
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden. 

Selectieprocedure

Een eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van je c.v. en motivatiebrief. 

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan:  

 1. een kennismakingsgesprek op 8 of 9 augustus 2017; 
 2. een schriftelijke en mondelinge proef op 17 of 18 augustus 2017. 

Tijdens de selectieprocedure worden zowel deskundigheid als vaardigheden en competenties getest.  

Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 28 juli 2017 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail: info@igemo.be

Meer info?

Voor meer informatie neem je contact op met mevr. Anneleen Van Tendeloo, teammanager wonen, op het nummer 015 28 60 20 (tot 8 juli) of mevr. Els Cools, streekmanager, op het nummer  015 28 38 13.  

Share on FacebookShare on LinkedIn