Projectmanager residentieel vastgoed en bedrijventerreinen

IGEMO is een intergemeentelijke vereniging die een duurzame ontwikkeling van de regio Mechelen tot doel heeft. IGEMO biedt diensten aan omtrent een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s (milieu, natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit …), die benaderd worden vanuit diverse invalshoeken, waarbij een waaier aan instrumenten en methodieken wordt ingezet.

De medewerkers van IGEMO hebben een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • een uitdrukkelijke interesse voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak;
 • 100 % inzet om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken;
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren.

Het IGEMO-team “gebiedsontwikkeling” legt zich o.a. toe op: 

 • Het ontwikkelen van woonprojecten met het oog op het realiseren van betaalbaar wonen (kavels, bescheiden woningen, groepswoningbouw …) in een kwaliteitsvolle leefomgeving.
 • De realisatie van kmo-zones en industrieparken in functie van het aanbieden van betaalbare bedrijfskavels (voor startende ondernemers, lokale en regionale kmo’s, investeerders …) op een duurzaam bedrijventerrein.
 • Het ondersteunen van lokale besturen op het vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit.
 • Het ontwikkelen van een regionaal erfgoedbeleid en het realiseren van een ondersteuningsaanbod voor het lokaal erfgoedbeleid (onroerend erfgoed, archeologie, cultureel erfgoed, erfgoeddepot …).
 • Het managen van (complexe) lokale ruimtelijke en infrastructurele projecten en processen voor lokale besturen.

IGEMO wenst zich te versterken met een (m/v)

PROJECTMANAGER RESIDENTIEEL VASTGOED EN BEDRIJVENTERREINEN

Jouw uitdaging

Je werkt als projectmanager in teamverband mee aan de realisatie van zowel woonprojecten als bedrijventerreinen. Je realiseert in opdracht van lokale besturen 1) betaalbaar en duurzaam wonen in een kwaliteitsvolle leefomgeving en 2) betaalbare ruimte om te ondernemen op duurzame bedrijventerreinen. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van A tot Z; van planningsfase tot en met de afwerking en verkoop van het project.

Jouw taken

 • Je bent eindverantwoordelijke voor het managen van woonprojecten en/of bedrijventerreinen.
 • Je detecteert en initieert nieuwe ontwikkelingsprojecten op het vlak van wonen en ondernemen.
 • Je onderzoekt ontwikkelingsscenario’s en maakt projectplannen (stappenplan, budget, timing …) op.
 • Je maakt financiële haalbaarheidsanalyses.
 • Je voert procedures voor de aanstelling van ontwerpers, deskundigen, studiebureaus, aannemers …
 • Je bereidt subsidiedossiers voor en zorgt voor rapportering.
 • Je volgt de ontwerp- en studieopdrachten nauwgezet op.
 • Je coördineert de aannemingswerken en volgt de uitvoeringswerken en werven op.
 • Je pleegt overleg met lokale besturen, betrokken administratieve diensten en hogere overheden.
 • Je zorgt de betaalbaarheid en de kwaliteit (architectuur, materialengebruik, omgevingsaanleg, infrastructuur en voorzieningen …) van de vastgoedprojecten.
 • Je bewaakt en neemt initiatieven in functie van duurzame ontwikkelingen.
 • Je verzorgt de communicatie met overheden, buurtbewoners, eigenaars, kandidaat-kopers en geïnteresseerden.
 • Je ontwikkelt een projectplan waarbij je waakt over de timing en de vooropgestelde uitgaven en inkomsten (plan- en budgetcontrole).
 • Je zorgt voor verslaggeving en rapportering.

Jouw profiel

 • Je bent ambitieus en ondernemend.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
 • Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief.
 • Je bent organisatorisch vaardig en respecteert deadlines.
 • Je bent sterk in argumenteren en overtuigen.
 • Je bent resultaatsgericht en hebt oog voor kwaliteit.
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen.
 • Je kan planmatig en conceptueel denken en handelen.
 • Je beschikt over een grote dosis zelfdiscipline.
 • Je beschikt over een universitair diploma of een diploma hoger, niet-universitair onderwijs, bij voorkeur in een richting architectuur, ingenieur …
 • Ervaring of expertise op het vlak van projectontwikkeling en/of projectmanagement zijn een pluspunt.
 • Je hebt een uitgesproken interesse voor duurzame en kwaliteitsvolle ontwikkelingen.
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden.
 • Je bent flexibel en bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.

 Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden.
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau A), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, smartphone …). Nuttige, relevante werkervaring wordt meegenomen in de verloning.
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer.
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden.

Selectieproeven

Je neemt deel aan schriftelijke en mondelinge selectieproeven, waarbij zowel deskundigheid als vaardigheden en competenties worden getest.

Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 19 maart 2017 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of via e-mail: info@igemo.be.

Meer info?

Voor meer informatie neem je contact op met dhr. Werner Van Hoof, teammanager gebiedsontwikkeling, op het nummer 015 44 84 78.

Share on FacebookShare on LinkedIn