Mobiliteitsdeskundige/projectmanager mobiliteit

IGEMO is een intergemeentelijke vereniging die een duurzame ontwikkeling van de regio Mechelen tot doel heeft.  IGEMO biedt diensten aan omtrent een veelheid aan beleidsdomeinen  en thema’s (milieu, natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit …), die benaderd worden vanuit diverse invalshoeken waarbij een waaier aan instrumenten en methodieken wordt ingezet.

De dienstverlening van IGEMO omvat onder meer:

 • Ondersteuning van lokale besturen op het vlak van milieu- en natuurbeleid, energie- en waterbeheer, duurzame ontwikkeling …
 • Ondersteuning van lokale besturen op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke planning
 • Ondersteuning van lokale besturen op het vlak van woon- en bedrijfshuisvestingsbeleid
 • Realisatie van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (bedrijventerreinen, woonprojecten …)
 • Project- en procesmanagement bij (complexe) ruimtelijke en infrastructurele projecten.

De medewerkers van IGEMO hebben een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • Een uitdrukkelijke interesse voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak
 • 100% inzet om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren

IGEMO wenst zich te versterken met een (m/v)

MOBILITEITSDESKUNDIGE/PROJECTMANAGER MOBILITEIT

IGEMO treedt op als uitvoerder van het Samenwerkingsverband Bereikbare Regio. Samen met de 13 steden en gemeenten van het arrondissement Mechelen, andere overheden en mobiliteitsactoren worden diverse regionale mobiliteitsprojecten gerealiseerd. IGEMO ontwikkelt een dienstverlening op het vlak van mobiliteit, zowel op het niveau van planning (lokaal en regionaal) als realisatie (mobiliteitsmanagement, verkeersinfrastructuur, mobiliteitsdiensten …).

Jouw uitdaging

Je coördineert het Samenwerkingsverband Bereikbare Regio en realiseert de regionale projecten die door het Samenwerkingsverband worden gedefinieerd, o.a. Marktplaats voor Mobiliteit, Logistieke Kaart en diverse quick wins (elektrische mobiliteit, gedeelde mobiliteit, mobiliteitsdata …).

Als mobiliteitsdeskundige/projectmanager ‘mobiliteit’ ontwikkel en realiseer je een ruime dienstverlening op het vlak van mobiliteit voor lokale besturen, dit zowel op lokaal als interlokaal niveau. Je ondersteunt het mobiliteitsbeleid en de mobiliteitsdiensten van de gemeenten.

Jouw taken

Als mobiliteitsdeskundige/projectmanager ‘mobiliteit’ voer je o.a. de volgende taken uit:

 • Je coördineert het Samenwerkingsverband Bereikbare Regio.
 • Je initieert en coördineert plannings- en realisatieprocessen inzake mobiliteit, zowel op lokaal als op regionaal niveau.
 • Je werkt aan de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe projecten m.b.t. mobiliteit (beleidsmatige invalshoeken, duurzaamheid …).
 • Je ondersteunt en begeleidt lokale besturen bij het initiëren en uitwerken van mobiliteitsprojecten.
 • Je overlegt met lokale besturen, detecteert behoeften en vertaalt deze in nieuwe, realistische initiatieven en projecten.
 • Je pleegt overleg en werkt nauw samen met lokale besturen (mandatarissen en ambtenaren).
 • Je onderhoudt contacten met diverse mobiliteitsactoren (NMBS, De Lijn, AWV …) en bevordert de samenwerking.
 • Je organiseert en coördineert overlegplatformen op lokaal en regionaal niveau.
 • Je bouwt een netwerk op van lokale, regionale en internationale mobiliteitsactoren.
 • Je vertegenwoordigt IGEMO in de ambtelijke werkgroep van het pilootproject ‘Vervoerregio Mechelen’.
 • Je volgt de trends en ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit.
 • Je bereidt subsidiedossiers voor en volgt procedures op.
 • Je onderzoekt financieringsmogelijkheden (o.a. subsidies) voor de uitvoering van opdrachten en projecten.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een universitair diploma of een diploma hoger niet-universitair onderwijs.
 • Je hebt expertise en ervaring op het vlak van mobiliteit.
 • Je bent ambitieus en ondernemend.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
 • Je bent sterk in argumenteren en overtuigen.
 • Je bent assertief en contactvaardig.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je kan planmatig en conceptueel denken en handelen.
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen.
 • Je toont een grote betrokkenheid en zelfdiscipline.
 • Je hebt een duidelijke interesse voor duurzame ontwikkelingen.
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden.
 • Je bent flexibel en bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk.
 • Relevante werkervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt.

Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden.
 • Je kan rekenen op ondersteuning van collega’s.
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer.
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau A). Nuttige werkervaring wordt in rekening gebracht bij de verloning.
 • Je krijgt extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering …

Selectieproeven

Je neemt deel aan schriftelijke en mondelinge selectieproeven, waarbij zowel deskundigheid als vaardigheden en competenties worden getest.

Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 30 juni 2017 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail: info@igemo.be.

Meer info?

Voor meer informatie neem je contact op met dhr. Werner Van Hoof, teammanager gebiedsontwikkeling, tel. 015 28 65 80.

Share on FacebookShare on LinkedIn