Creatieve medewerker communicatie en marketing

IGEMO is een intergemeentelijke vereniging die een duurzame ontwikkeling van de regio Mechelen tot doel heeft.  IGEMO biedt diensten aan omtrent een veelheid aan beleidsdomeinen  en thema’s (milieu, klimaat, natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen …), die benaderd worden vanuit diverse invalshoeken waarbij een waaier aan instrumenten en methodieken wordt ingezet.  

De medewerkers van IGEMO hebben een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:  

 • een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak; 
 • 100 % inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken; 
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren.  

De dienstverlening van IGEMO omvat onder meer:  

 • dienstverlening aan lokale besturen op het vlak van milieu- en klimaatbeleid, energie- en waterbeheer, mobiliteit, duurzame ontwikkeling …; 
 • dienstverlening aan lokale besturen op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening;  
 • dienstverlening aan lokale besturen op het vlak van woon- en bedrijfshuisvestingsbeleid; 
 • realisatie van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (bedrijventerreinen, woonprojecten …); 
 • project- en procesmanagement bij (complexe) ruimtelijke en infrastructurele projecten.  

Op 1 januari 2017 startte IGEMO – in samenwerking met 11 gemeenten, de provincie Antwerpen en diverse andere partners – met het samenwerkingsverband Rivierenland, een actiegerichte samenwerking rond sociaal-economisch streekbeleid. Op basis van een geactualiseerde regionale visie (streekpact) wordt uitvoering gegeven aan diverse, concrete projecten en initiatieven om de sociaal-economische uitdagingen van de regio, haar lokale besturen en stakeholders aan te pakken.  

Eén van de belangrijke uitdagingen voor de regio is Rivierenland als identiteit en sterk merk op de kaart zetten. Rivierenland moet ‘gebrand’ worden zodat het gedragen en herkenbaar is voor burgers; bedrijven, verenigingen … en lokale besturen. ‘Rivierenland als sterk merk’ moet bijdragen tot de economische ontwikkeling van de regio door het aantrekken en overtuigen van toekomstgerichte, creatieve en innovatieve bedrijven, investeerders, werknemers … uit naburige regio’s en andere landen.  

IGEMO wenst zich te versterken met een  

CREATIEVE MEDEWERKER COMMUNICATIE EN MARKETING 

Als intergemeentelijke vereniging voor streekontwikkeling is IGEMO verantwoordelijk voor het samenwerkingsverband Rivierenland. Binnen de context van deze samenwerking tussen lokale besturen, sociale partners en andere stakeholders worden de sociaal-economische uitdagingen van de regio aangepakt. Het creëren en realiseren van ‘Rivierland als sterk merk’ vormt een van de  speerpunten van het samenwerkingsverband. IGEMO is tevens een dienstverlenende vereniging die diensten en projecten realiseert voor lokale besturen.  

Jouw uitdaging  

Je werkt als medewerker communicatie en marketing in hoofdzaak in functie van het samenwerkingsverband Rivierenland met als taakstelling het speerpunt ‘Rivierenland als sterk merk’ te realiseren. Je beschikt over en ontwikkelt daartoe bijzondere expertise en vaardigheden op het vlak van communicatie, marketing, branding en inzet van eigentijdse communicatietools (o.a. sociale media, visuals …).  Je werkt hiervoor nauw samen met de streekmanager.  

In functie van de dienstverlening van IGEMO (opdrachten en projecten) vorm je een tandem met de communicatie- en marketingmanager. Je maakt projectmatige communicatieplannen op en realiseert de beoogde campagnes en instrumenten (websites, sociale media, banners, visuals …).  

Jouw taken  

Binnen de context van het samenwerkingsverband Rivierenland neem je de volgende taken voor je rekening:  

 • Je definieert – samen met de streekmanager – een visie en strategie voor het realiseren van ‘Rivierenland als sterk merk’. 
 • Je maakt een communicatie- en marketingplan op voor ‘Rivierenland als sterk merk’ waarbij je de ambities en doelstellingen vertaalt naar concrete initiatieven en campagnes naar de beoogde doelgroepen. 
 • Je brainstormt over en ontwikkelt de instrumenten (sociale media, websites e.a.) in functie van de initiatieven en campagnes. 
 • Je wendt je creativiteit en innovatie aan om eigentijdse, hippe tools te ontwerpen en te realiseren. 

Voor de dienstverlenende activiteiten van IGEMO, omvat jouw takenpakket:  

 • Je formuleert voorstellen inzake communicatie op maat, in functie van boodschap en doelgroep. 
 • Je realiseert diverse communicatie-instrumenten (website, nieuwsbrieven, infoblad, folders, affiches, sociale media …). 
 • Je formuleert voorstellen inzake marketing op maat, met oog voor succes- en resultaatsgerichtheid. 
 • Je realiseert marketinginitiatieven (infostand, netwerkevents …) naar stakeholders en doelgroepen (bedrijven, particulieren …) in functie van dienstverlening en verkoop van producten (bouwgronden, bedrijfskavels …). 
 • Je organiseert offertevragen bij leveranciers (lay-outbureaus, drukkerijen, webdesigners …)  voor de realisatie van communicatiemiddelen en marketinginitiatieven. 
 • Je ontwerpt zelf websites, banners, visuals, brochures, nieuwsbrieven …  
 • Je ondersteunt de collega’s met ad hoc marketingtaken en -projecten. 

Jouw profiel  

 • Je bent ambitieus en ondernemend.  
 • Je beschikt over zeer sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling)  
 • Digitale communicatie is jouw passie: je bent op de hoogte van de laatste digitale ontwikkelingen en volledig mee met sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram …). 
 • Je beheert mee onze sociale media-kanalen en bent betrokken bij de opvolging en het conversation management ervan. 
 • Je hebt computerkennis die verder gaat dan het Office pakket: je kan werken met grafische programma’s (o.a. InDesign, Photoshop).  Kennis van WordPress, MailChimp en digitale fotografie zijn pluspunten. 
 • Je kan websites, webplatforms, weblogs e.d. ontwikkelen en beheren.  
 • Je bent een creatieve duizendpoot die out of the box kan denken. 
 • Je hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties binnen communicatie en sociale media en ziet mogelijkheden om deze toe te passen op maat van onze organisatie. 
 • Je hebt een vlotte pen en schrijft zonder fouten. 
 • Je beheerst goed en correct Engels. 
 • Je bent contactvaardig.  
 • Je bent resultaatsgericht.  
 • Je bent nauwkeurig en nauwgezet. 
 • Je kan planmatig, conceptueel en strategisch denken en handelen. 
 • Je beschikt minstens over een diploma hoger niet-universitair onderwijs (richting: communicatie, digital marketing, journalistiek, webdesign …) . 
 • Je bent starter of hebt enkele jaren ervaring. Ervaring in creatieve communicatie is een pluspunt.
 • Je bent flexibel. 

Ons aanbod 

 • Je krijgt een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden. 
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau B). Nuttige werkervaring wordt in rekening gebracht bij de verloning. 
 • Je krijgt extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, smartphone … 
 • Je komt terecht in een dynamische en ambitieuze organisatie en een aangename werksfeer.  

Selectieprocedure 

Een eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van je motivatiebrief en c.v.  

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan:  

 1. een kennismakingsgesprek op 26 september 2017 (duurtijd: ca. 30 minuten); 
 2. een schriftelijke en mondelinge proef op 3 oktober 2017 (duurtijd: ca. 3 uren). 

Tijdens de selectieprocedure worden zowel je deskundigheden als vaardigheden en competenties getest.  

Interesse?  

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 16 september 2017 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail: info@igemo.be

Meer info?  

Voor meer informatie neem je contact op met mevr. Els Cools, streekmanager Rivierenland, op het nummer 015 28 38 13 of mevr. Cindy De Schouwer, communicatie- & marketingmanager, op het nummer 015 29 47 54.  

Share on FacebookShare on LinkedIn