Erfgoedcoördinator

IGEMO is een intergemeentelijke vereniging die een duurzame ontwikkeling van de regio Mechelen tot doel heeft. IGEMO biedt diensten aan omtrent een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s (milieu, natuur, klimaat, ruimtelijke ordening, stedenbouw, erfgoed, mobiliteit, ondernemen,  wonen …) die benaderd worden vanuit diverse invalshoeken waarbij een waaier aan instrumenten en methodieken wordt ingezet.  

De dienstverlening van IGEMO omvat onder meer:  

 • het ondersteunen van en het realiseren van projecten voor lokale besturen op het vlak van milieu- en klimaatbeleid, energie- en waterbeheer, mobiliteit, duurzame ontwikkeling …; 
 • het ondersteunen van en het realiseren van projecten voor lokale besturen op het vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, erfgoed …; 
 • het ondersteunen van en het realiseren van projecten voor lokale besturen op het vlak van woon- en bedrijfshuisvestingsbeleid; 
 • het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (bedrijventerreinen, woonprojecten …); 
 • het uitvoeren van project- en procesmanagement bij (complexe) ruimtelijke en infrastructurele projecten.  

De medewerkers van IGEMO hebben een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:  

 • een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak; 
 • 100% inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en ambities van IGEMO en haar lokale besturen te verwezenlijken; 
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren. 

Sedert 16 maart 2016 is IGEMO erkend als intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst. IGEMO ontvangt van de Vlaamse overheid een betoelaging voor haar erfgoedwerking.  

Met haar intergemeentelijke erfgoeddienst heeft IGEMO de ambitie om de gemeenten zowel beleids- als projectmatig te ondersteunen op het vlak van bouwkundig erfgoed, archeologie, cultureel erfgoed en erfgoeddepot. De dienstverlening van IGEMO omvat o.a.  

 • het opmaken van beleidsplannen en uitvoeringsprogramma’s; 
 • het opmaken van beheersplannen en subsidiedossiers; 
 • het actualiseren en beheren van inventarissen;  
 • het initiëren, coördineren en realiseren van concrete projecten en campagnes;  
 • het creëren van een publiekswerking;  
 • het leveren van diensten aan lokale besturen; 
 • …. 

IGEMO wenst zich te versterken met (m/v) 

ERFGOEDCOÖRDINATOR 

Jouw uitdaging 

Je bent als erfgoedcoördinator verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een regionaal erfgoedbeleid. In 1ste instantie werk je aan initiatieven op het vlak van onroerend erfgoed (in uitvoering van het decreet onroerend erfgoed), doch op middellange termijn realiseer je een ondersteuningsaanbod voor het lokaal erfgoedbeleid dat zowel het onroerend erfgoed, archeologie, het cultureel erfgoed als erfgoeddepot omvat.  

Jouw taken  

 • Je ontwikkelt een regionaal en lokaal erfgoedbeleid op basis van visie, doelstellingen, ambities en acties. 
 • Je stimuleert en ondersteunt gemeenten om erkend te worden als onroerend erfgoedgemeente. 
 • Je promoot en begeleidt de inzet van erfgoedinstrumenten (beheersplannen, premies, subsidies, beschermingsprocedures …) door gemeenten en erfgoedactoren. 
 • Je ondersteunt lokale besturen op een actieve wijze bij de realisatie van hun zorgplicht t.a.v. bouwkundig en landschappelijk erfgoed. 
 • Je inventariseert, registreert en evalueert het onroerend erfgoed in de regio. 
 • Je initieert projecten en acties m.b.t. tot onroerend erfgoed en voert ze uit/coördineert ze. 
 • Je ondersteunt en adviseert de gemeenten op het vlak van archeologische procedures, nota’s en initiatieven. 
 • Je bouwt een regionaal participatie- en kennisnetwerk met erfgoedactoren uit. 
 • Je stimuleert en ondersteunt de gemeenten bij het ontsluiten van het erfgoed en de realisatie van een publiekswerking i.s.m. lokale en regionale erfgoedactoren. 
 • Je sensibiliseert en zet een doelgroepenwerking op, met aandacht en respect voor vrijwilligers en erfgoedactoren. 
 • Je verankert het erfgoedbeleid in andere beleidsdomeinen (ruimtelijke ordening, cultuur, toerisme …) en verbreedt het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. 
 • Je pleegt overleg met lokale besturen, betrokken administratieve diensten en hogere overheden. 

Jouw profiel  

 • Je bent ambitieus en ondernemend. 
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling). 
 • Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief. 
 • Je bent organisatorisch vaardig en kan coördineren. 
 • Je bent sterk in argumenteren, overtuigen en enthousiasmeren. 
 • Je bent resultaatsgericht met oog voor kwaliteit. 
 • Je kan planmatig en conceptueel denken en handelen.  
 • Je beschikt over een grote dosis zelfdiscipline. 
 • Je beschikt over een universitair diploma of een diploma hoger, niet-universitair onderwijs, bij voorkeur in de richting erfgoedstudies, monumenten en landschappen, archeologie …  
 • Ervaring of expertise op het vlak van onroerend erfgoed is een pluspunt. 
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden. 
 • Je bent flexibel. 

Ons aanbod 

 • Je krijgt een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden. 
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau A), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,   groepsverzekering, smartphone …). Nuttige werkervaring wordt meegenomen in de verloning. 
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer. 
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden. 

Selectieproeven  

Een eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van je motivatiebrief en c.v.. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan:  

 1. een kennismakingsgesprek op woensdag 6 september 2017  (circa 15 minuten); 
 2. een schriftelijke en mondelinge proef op dinsdag 12 september 2017 (circa 2.30 uur).

Tijdens de selectieprocedure worden zowel je deskundigheden als de vaardigheden en competenties getest.  

Interesse?  

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 2 september 2017 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail: info@igemo.be

Meer info?  

Voor meer informatie neem je contact op met dhr. Werner Van Hoof, teammanager gebiedsontwikkeling, op het nummer 015 28 65 80. 

Share on FacebookShare on LinkedIn