Coördinator ruimtelijke planning

IGEMO is een intergemeentelijke vereniging die een duurzame ontwikkeling van de regio Mechelen tot doel heeft.  IGEMO biedt diensten aan omtrent een veelheid aan beleidsdomeinen  en thema’s (milieu, klimaat, natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen …), die benaderd worden vanuit diverse invalshoeken waarbij een waaier aan instrumenten en methodieken wordt ingezet.  

De dienstverlening van IGEMO omvat onder meer:  

 • ondersteuning van lokale besturen op het vlak van milieu- en klimaatbeleid, energie- en waterbeheer, mobiliteit, duurzame ontwikkeling …; 
 • ondersteuning van lokale besturen op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke planning; 
 • ondersteuning van lokale besturen op het vlak van woon- en bedrijfshuisvestingsbeleid; 
 • realisatie van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (bedrijventerreinen, woonprojecten …); 
 • project- en procesmanagement bij (complexe) ruimtelijke en infrastructurele projecten. 

De medewerkers van IGEMO hebben een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:  

 • een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak; 
 • 100 % inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken; 
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren.  

Op het vlak van ruimtelijke planning en stedenbouw legt IGEMO zich o.a. toe op de volgende opdrachten:  

 • de opmaak van (lokale) ruimtelijke uitvoeringsplannen; 
 • de opmaak van masterplannen, beeldkwaliteitsplannen, inrichtingsstudies …;  
 • de uitvoering van MER-screenings en de begeleiding van MER-procedures; 
 • de ondersteuning van gemeentelijke diensten (stedenbouw en/of ruimtelijke planning);  
 • de handhaving van de omgevingsvergunning (luik ‘stedenbouw’). 

IGEMO wenst zich te versterken met (m/v) een 

COÖRDINATOR RUIMTELIJKE PLANNING 

Jouw uitdaging 

Je werkt als coördinator ruimtelijke planning in teamverband mee aan de realisatie van de dienstverlening aan lokale besturen. Je bent verantwoordelijk voor 1) een professionele en deskundige dienstverlening op het vlak van masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige ontwerpen, inrichtingsplannen, e.d. en 2) de ondersteuning van collega’s bij de uitvoering van hun opdrachten en taken.  

IGEMO beschikt momenteel over 4 erkende planologen, die zowel plan- als projectmatig in een sterk teamverband werken aan de ruimtelijke ontwikkeling van het arrondissement Mechelen.  

Jouw taken  

 • Je maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige concepten en ontwerpen, inrichtingsschetsen en -ontwerpen op. 
 • Je werkt stedenbouwkundige visies, richtlijnen en voorschriften uit. 
 • Je werkt mee aan de uitvoering van studieopdrachten (beeldkwaliteitsstudies, woonbehoeftestudies …). 
 • Je ondersteunt collega-ruimtelijke planners bij de uitvoering van hun opdrachten en taken. 
 • Je communiceert en overlegt met overheden, stakeholders en bewoners. 
 • Je staat mee in voor de dienstverlening inzake ruimtelijke structuur- en mobiliteitsplanning. 
 • Je initieert en coördineert regionale samenwerking op het vlak van programmering, planning en ontwikkeling (binnen de context van het BRV). 
 • Je ondersteunt en werkt mee aan de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen, woonzones, renovatie-, saneringsprojecten en andere ruimtelijke ontwikkelingsinitiatieven. 
 • Je voert besprekingen met lokale besturen en detecteert nieuwe planningsinitiatieven. 
 • Je tekent planningsstrategieën uit en bepaalt het procesverloop. 
 • Je verleent advies en ondersteuning aan de gemeenten op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw. 

Jouw profiel  

 • Je bent ambitieus en ondernemend. 
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).  
 • Je bent sterk in argumenteren en overtuigen.  
 • Je bent contactvaardig. 
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. 
 • Je bent resultaatsgericht.  
 • Je kan planmatig denken en handelen. 
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch en visueel vermogen. 
 • Je hebt een grondige kennis van ruimtelijke planning en stedenbouw.
 • Je bent vertrouwd met PC, tekenprogramma’s en internettoepassingen. 
 • Je beschikt over een universitair diploma of een diploma hoger niet-universitair onderwijs  en een diploma van een opleiding “ruimtelijke ordening”. 
 • Je voldoet aan de voorwaarden voor opname in het register van ruimtelijke planners (Besluit Vlaamse Regering 5/05/2000). 
 • Je hebt relevante werkervaring op het vlak van ruimtelijke planning en/of stedenbouw. 
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden. 
 • Je bent flexibel. 

Ons aanbod 

 • Je krijgt een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden. 
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau A), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, smartphone …). Nuttige, relevante werkervaring wordt opgenomen in de verloning. 
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer . 
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden. 

Selectieprocedure 

Een eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van  je motivatiebrief en c.v.. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan:  

 1. een kennismakingsgesprek op maandag 11 september 2017 (circa 15 minuten); 
 2. een schriftelijke en mondelinge proef op woensdag 20 september 2017 (circa 2.30 uur). 

Tijdens de selectieproeven worden zowel deskundigheid als vaardigheden en competenties getest.  

Interesse?  

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 2 september 2017 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail: info@igemo.be

Meer info?   

Voor meer informatie neem je contact op met dhr. Werner Van Hoof, teammanager Gebiedsontwikkeling, op het nummer 015 28 65 80. 

Share on FacebookShare on LinkedIn