Adviseur woonkwaliteit

IGEMO is een intergemeentelijke vereniging die een duurzame ontwikkeling van de regio Mechelen tot doel heeft. IGEMO biedt diensten aan omtrent een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s (milieu, natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, bedrijvigheid, huisvesting …) die benaderd worden vanuit diverse invalshoeken waarbij een waaier aan instrumenten en methodieken ingezet wordt.

De medewerkers van IGEMO hebben een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • een uitdrukkelijke interesse voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak;
 • 100 % inzet om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken;
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren.

Het IGEMO-team ‘Wonen’ biedt een diepgaande ondersteuning aan de lokale besturen bij de planning en realisatie van het lokaal woonbeleid en legt zich toe op het realiseren van de volgende opdrachten:

 • Het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen, inclusief de opmaak en opvolging van gemeentelijke woonplannen.
 • Het faciliteren (of uitbreiden) van het woonoverleg met alle lokale woonactoren (huisvestingsmaatschappijen, OCMW’s, sociale verhuurkantoren, woonwinkels …)
 • Het aanbieden van basisinformatie via o.a. lokale woonwinkels.
 • het verstrekken van sociaal en technisch advies en ondersteuning op maat.
 • Het bewaken van de woonkwaliteit middels toezicht en controles.
 • Het verbeteren van de woonkwaliteit door advies en begeleiding.
 • Het detecteren en vaststellen van woningleegstand.
 • Het beheer van het leegstandregister en de ondersteuning bij de inning van de leegstandbelasting.

IGEMO wenst zich te versterken met  een

ADVISEUR WOONKWALITEIT 

Jouw uitdaging

Je werkt als adviseur woonkwaliteit in teamverband mee aan de ondersteuning van de lokale besturen op het vlak van wonen. 

Je bent binnen het team ‘Wonen’ verantwoordelijk voor:  

 1. het vaststellen van problemen inzake woonkwaliteit door het uitoefenen van toezicht en het uitvoeren van controles; 
 2. het verbeteren van de woonkwaliteit en het oplossen van problemen door advies en begeleiding; 
 3. het uitvoeren en ondersteunen van de procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring.  

Je werkt mee aan de realisatie van een lokaal woonloket waar je de inwoners informeert, adviseert en begeleidt met betrekking tot vragen en problemen inzake wonen. 

Jouw taken

Hoofdtaken  

 • Je voert op basis van zowel klachten als waarnemingen veldcontroles uit om woningen met kwaliteitsproblemen te detecteren en in kaart te brengen. 
 • Je onderzoekt de kwaliteit van woningen door plaats- en huisbezoeken. 
 • Je beoordeelt de woonkwaliteit op basis van metingen, checklists, vragenlijsten … 
 • Je verstrekt advies aan eigenaars en huurders om kwaliteitsproblemen aan te pakken en te verhelpen. 
 • Je begeleidt eigenaars en huurders om kwaliteitsproblemen op te lossen.  
 • Je motiveert woningeigenaars om renovatie- en verbeteringswerken uit te voeren. 
 • Je ondersteunt lokale besturen bij de procedure inzake ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring. 
 • Je rapporteert omtrent de woonkwaliteit aan de lokale besturen, Wonen Vlaanderen …  

Aanvullende taken  

 • Je werkt in teamverband aan de realisatie van een woonbeleid ten aanzien van de deelnemende gemeenten en de verschillende lokale woonactoren (verschillende gemeentelijke diensten, OCMW, sociale huisvestingsmaatschappij, sociaal verhuurkantoor …). 
 • Je overlegt met lokale besturen, detecteert behoeften en vertaalt deze in nieuwe, realistische initiatieven en projecten. 
 • Je bouwt aan een netwerk met regionale en lokale actoren inzake woonbeleid. 
 • Je bemant woonloketten in de deelnemende gemeenten: je informeert, adviseert en begeleidt inwoners met hun vragen en problemen inzake huisvesting en wonen. 
 • Je verzorgt de administratie voor het woonloket (registratie van vragen, problemen, oplossingen …). 
 • Je realiseert communicatiemateriaal (brochures, folders, infobladen, persberichten, persconferenties,  presentaties en ander campagnemateriaal). 

Jouw profiel

 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling). 
 • Je bent contact- en bemiddelingsvaardig. 
 • Je neemt verantwoordelijkheid en bent diplomatisch. 
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen.  
 • Je bent integer, discreet en betrouwbaar. 
 • Je bent nauwkeurig en werkt ordelijk. 
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. 
 • Je hebt een duidelijke interesse voor wonen en welzijn. 
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden. 
 • Je bent flexibel. 
 • Je hebt een diploma hoger onderwijs (professionele bachelor) of gelijkwaardig door ervaring  
 • Pluspunten zijn: 
  • ervaring in het werken met kansarmen (in brede zin);
  • kennis en/of ervaring m.b.t. woningbouw (vb. koop, renovatie, duurzaam bouwen …) en/of  welzijnssector (vb. maatschappelijk werk); 
  • ervaring met juridische procedures (vb. woninghuurwet, beroepsprocedures …). 

Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met eigen verantwoordelijkheden en ondersteuning van collega’s. 
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau B), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,  groepsverzekering, smartphone …). Nuttige, relevante werkervaring wordt opgenomen in de verloning 
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer. 
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden. 

Selectieprocedure

Een eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van je c.v. en motivatiebrief. 

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor deelname aan:  

 1. een kennismakingsgesprek op 8 of 9 augustus 2017; 
 2. een schriftelijke en mondelinge proef op 17 of 18 augustus 2017. 

Tijdens de selectieprocedure worden zowel deskundigheid als vaardigheden en competenties getest.  

Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 28 juli 2017 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail: info@igemo.be

Meer info?

Voor meer informatie neem je contact op met mevr. Anneleen Van Tendeloo, teammanager wonen, op het nummer 015 28 60 20 (tot 8 juli) of dhr. Peter De Bruyne, algemeen directeur, op het nummer 015 28 50 59.  

Share on FacebookShare on LinkedIn