Wat is IGEMO?

IGEMO is een intercommunale voor streekontwikkeling die de volgende diensten verleent aan de steden en gemeenten:

  • Ontwikkeling van bedrijventerreinen.
  • Realisatie van woonprojecten.
  • Ruimtelijke ordening & stedenbouw.
  • Milieu, natuur & duurzame ontwikkeling.
  • Wonen & huisvesting.
  • Preventie & Bescherming.
  • Particulieren en bedrijven kunnen bij IGEMO terecht voor het aankopen van een perceel of gebouw, adviesverlening inzake wonen, een actie of campagne op het vlak van milieu, natuur en/of duurzame ontwikkeling …

IGEMO is de afkorting van ‘Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving’.

Als openbaar bestuur is IGEMO gebonden aan de wetgeving overheidsopdrachten. Voor uitgaven tot 8 500 euro (excl. BTW) kunnen verbintenissen tot stand komen door middel van een bestelbon (onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur – art. 105§1,4° KB Plaatsing van 15 juli 2011). Een overeenkomst tussen IGEMO en leverancier kan enkel tot stand komen na verzending van een bestelbon, goedgekeurd door het daartoe bevoegde orgaan.

Raadpleeg hier onze algemene bestelbonvoorwaarden.

Share on FacebookShare on LinkedIn